Många glömmer att lösa in presentkortet

Ett års giltighet – eller tio. Det är skillnad på presentkort och presentkort.
Kunskaperna om vad som gäller beskrivs också som extremt dåliga.